Moeders met jonge kinderen lijden het meest onder scheiding

Moeders met jonge kinderen lijden het meest onder scheiding

Laatst geüpdatet op maart 21, 2024 by Redactie

Ieder jaar scheiden in Nederland zo’n 30.000 echtparen. Bij 56 procent van de echtscheidingen in 2014 waren kinderen in het spel. Voor iedereen die een echtscheiding doormaakt, is dat zwaar. Vooral de periode vlak voor en vlak na de scheiding. Maar volgens een onderzoek van de universiteit Wageningen hebben vooral moeders van jonge kinderen het extra zwaar.

De rol van het hebben van kinderen

Waarom heeft de rol van het hebben van kinderen meer effect op het welzijn van de moeder tijdens en na de scheiding ten opzichte van de vader? Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal samenhangende redenen hier de oorzaak van zijn. Een scheiding brengt stress met zich mee. Daar moet je mee om kunnen gaan én tegelijkertijd voor je kinderen zorgen, een huishouden draaiende houden en in de meeste gevallen ook nog werken.
In de praktijk komt het nog het meeste voor dat de kinderen bij de moeder blijven. Alle zorg komt dus bij haar terecht. Bovendien zijn de nadelige financiële gevolgen van een scheiding groter als er kinderen zijn (het werken naast de zorg voor de kinderen). Wat ook van invloed is op het welzijn van de moeder is het intensieve contact met hun ex over de kinderen en de opvoeding. Dit zorgt vaak voor conflicten en frustraties. We zouden kunnen zeggen dat overall er wat meer afstand is voor de mannen en het lijkt dat ze hierdoor minder te lijden hebben.

Tips voor een soepele scheiding

We geven graag een aantal tips om de scheiding wat soepeler te laten verlopen zodat je samen alles goed kunt regelen en er (hopelijk) minder sprake zal zijn van conflicten en frustraties. Mocht je er samen in overleg aan uit komen, dan is het tegenwoordig ook mogelijk om online je scheiding te regelen.

Bemiddeling

Jullie gaan een emotionele periode door. Toch moeten er goede afspraken gemaakt worden. Een bemiddelaar kan hierbij helpen. Hij laat jullie beiden je verhaal doen en zorgt dat jullie naar elkaar luisteren. Gezamenlijk met de bemiddelaar maken jullie afspraken en zorgt de bemiddelaar ervoor dat jullie ook achter de afspraken staan. Dit vergroot de kans van slagen dat jullie de afspraken ook echt nakomen. De manier van communiceren met de bemiddelaar draagt eraan bij dat jullie na de scheiding op een goede manier met elkaar om kunnen gaan.

Gezamenlijke afspraken vastleggen

De afspraken die jullie samen moeten maken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en gaan over zaken als:
• Verdeling vermogen en schulden
• Boedelverdeling
• Gezamenlijke woning (koop of huur)
• Alimentatie (partner- en/of kinderalimentatie)
• Pensioen
• Ouderschapsplan: dit is een verplicht onderdeel als jullie jongen kinderen hebben. In het ouderschapsplan staan alle afspraken die betrekking hebben op de opvoeding en verzorging van de kinderen. Inclusief de financiën en omgangsregeling.

Psychische hulp bij scheiding

Naast de praktische zaken zijn er veel emoties die je moet verwerken en die stop je vaak weg als je kinderen hebt. Zij komen immers op de eerste plaats. Als je niet goed weet hoe je je scheiding moet verwerken, kan een psycholoog helpen om de draad weer op te pakken.

Dit vind je misschien ook leuk